En ambos lados

 

En ambos lados neix d'un encàrrec del Centro Cultural de España a Guatemala. Es demanava la realització d'un projecte de retrat sobre la població guatemalenca resident a Barcelona.

Després de conèixer a múltiples joves emigrats, se'ls va retratar en el moment de comunicar-se amb les seves mares. En viatjar per la mostra a Guatemala, hi va haver l'oportunitat d'anar a buscar qui hi havia a l'altra banda del cable.

 

En ambos lados (On both sides) was a commission by the Centro Cultural de España in Guatemala. A portrait of the Guatemala's community, living in Barcelona.

After meeting with a number of young immigrants, I took a portrait of them talking with their mothers back in Guatemala. When I travelled to Guatemala for the exhibition, I had the opportunity to take a portrait of their mothers – the person on the other side of the wire.

 

En ambos lados nace de un encargo del Centro Cultural de España en Guatemala. Se pidió la realización de un proyecto de retrato sobre la población guatemalteca residente en Barcelona.

Después de conocer a múltiples jóvenes emigrados, se los retrató en el momento de comunicarse con sus madres. Al viajar para la muestra en Guatemala, hubo la oportunidad de ir a buscar quien había en el otro lado del cable.

 
 

 
© 2006 Joan Villaplana