John Cage, 4'33''

 
 
 
 
 

Tres moviments de silenci visual. Interpretació visual de la partitura 4'33'' de John Cage.

Three movements of visual silence. Visual interpretation of the John Cage's score 4'33''.

Tres movimientos de silencio visual. Interpretación visual de la partitura 4'33'' de John Cage.


©2011 Joan Villaplana