John Cage, 4'33''

 
 
 
 

Tres moviments de silenci visual. Interpretació fotogràfica de la partitura 4'33'' de John Cage.

Three movements of visual silence. Photographic interpretation of the John Cage's score 4'33''.

Tres movimientos de silencio visual. Interpretación fotográfica de la partitura 4'33'' de John Cage.


©2011 Joan Villaplana